อัพเดทล่าสุด

-

 • จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่0
 • ผู้ติดเชื้อ0
 • รักษาหาย0
 • ผู้เสียชีวิต0

อ้างอิงข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุข

ระดับการแพร่ระบาด

 • ระยะที่ 1
 • ระยะที่ 2
 • ระยะที่ 3

ข้อมูลผู้ติดเชื้อแบ่งตามเพศ

-จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่
+0
 • 0ผู้ติดเชื้อ
 • 0รักษาหาย
 • 0เสียชีวิต
 • ยอดผู้ป่วยทั้งหมด
 • ยอดรักษาหายทั้งหมด
 • ยอดผู้ป่วยเพิ่มต่อวัน

ข้อมูลผู้ติดเชื้อแบ่งช่วงอายุ

ช่วงอายุ
จำนวน

  ข้อมูลผู้ติดเชื้อแบ่งจังหวัด

  จังหวัด (เรียงตามจังหวัดที่มีจำนวนมากที่สุดไปน้อย)
  จำนวน

   รายละเอียดผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย

   ลำดับวันที่ตรวจพบเพศอายุสัญชาติจังหวัดเขตสถานะ

   รายชื่อโรงพยาบาลที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19

   ชื่อโรงพยาบาลจังหวัดเบอร์ติดต่อประเภทโรงพยาบาลค่าบริการ